Ako vybrať elektrocentrálu?

Zapojení

Pre výber tej správnej elektrocentrály sú kľúčovými prvkami prevádzkový výkon a spôsob regulácie napätia. Tieto dva parametre určujú, ktoré spotrebiče môžeme vďaka elektrocentrále napájať. Dôležité je tiež sledovať, či sa jedná o elektrocentrálu jednofázovú alebo trojfázovú.

 

Nech už zháňate akúkoľvek elektrocentrálu, nižšie popísaný článok vám môže pomôcť s jej výberom.

 

Rozdelenie podľa fáz:

 • Jednofázová elektrocentrála – je dostačujúca pri bežnej prevádzke. Patrí k nim väčšina drobných spotrebičov ako je lampa, ľahšie stavebné náradie, meracia technika, televízor alebo počítač. Tieto typy majú na prívodnom kábli zástrčku s dvomi kolíkmi do zásuvky a zdierku na uzemnenie (230 V / 50 Hz).

 • Trojfázová elektrocentrála – prístroje s vyšším výkonom vybavené trojfázovým pripojením (400 V / 50 Hz) určené pre remeselníkov alebo stavebné firmy. Obvykle ide o stroje s náročnejším výkonom, používané v stavebníctve a priemysle. Tieto elektrocentrály majú na prívodnom kábli 5 kolíkov (3 fázy, uzemnenie PE a nulový vodič N). Niektoré staré spotrebiče majú iba 4 kolíky. Oproti jednofázovým sú tieto modely drahšie. V prípade využitia trojfázovej elektrocentrály na napájanie jednofázových spotrebičov je potrebné zohľadniť jej dostatočný výkon.

Prevádzkový výkon

Pred samotným výberom elektrocentrály si treba uvedomiť, aké spotrebiče chceme a budeme napájať.

Elektrocentrály podľa typu spotrebiča:

 • Odporové (ohmové) – medzi ktoré radíme klasické žiarovky, platničkové variče či teplovzdušné pištole a iné odporové prístroje. Z hľadiska toho, že po celú dobu prevádzky sa ich výkon rovná skutočnej spotrebe, sú pre elektrocentrály najvhodnejšie. Pokiaľ teda napájame spotrebič o štítkovom výkone 2 kW, volíme elektrocentrálu s prevádzkovým výkonom 2 kVA, tu je však vhodné ponechať si 10% výkonovú rezervu. Pri trojfázových elektrocentrálach sa pri prepočte výkonu z kVA na kW zahŕňa účinník. 1 kVA = približne 0,8 kW.

 • Indukčné – tu patrí náradie poháňané elektromotormi, kotúčové píly, vŕtacie kladivá atď. Spotrebováva sa oveľa vyšší prúd (zhruba 2–3x), oproti ich menovitému výkonu, dochádza teda k stratám. Aby sme ich eliminovali, vyberajme preto elektrocentrálu s vyšším výkonom, zhruba o 20–30 %, než aký je príkon napájaných spotrebičov.S tzv. tvrdým štartom – medzi ktoré patria zariadenia vyžadujúce vyšší výkon elektrocentrály, ako sú čerpadlá, kompresory a chladničky. Tieto prístroje potrebujú na naštartovanie motora oveľa viac prúdu oproti ich štítkovému príkonu (4–5x vyšší a viac).

 • Kapacitné – tu radíme zariadenia, ktoré sú z hľadiska nároku na výkon centrály najnáročnejšie. Jedná sa o výbojky, fotoblesky, fluorescenčné lampy a pod. U týchto spotrebičov je potrebný 1,5x vyšší výkon elektrocentrály, než je príkon napájaných zariadení.

 

Rozdelenie elektrocentrál podľa typu konštrukcie:

 • Invertorové – u týchto typov elektrocentrál je motor umiestnený vo vnútri plášťa pripomínajúceho kufrík. Svoje využitie uplatní v napájaní jemnej elektroniky (napr. počítače, lekárske prístroje, elektrické náradie). Sú vhodné do karavanov, predajných stánkov, na chaty a pod. Ich výkon je nižší ako u centrál rámových. Výhodou je ich nízka hmotnosť, tichšia prevádzka. Obstarávacia cena je však vyššia.

 • Rámové – Názov je odrazom ich konštrukcie, teda motor v obdĺžnikovom ráme. Využívajú sa pre svoju vysokú efektivitu pri napájaní väčšiny motorových strojov, zdrojov tepla a svetla. Výhodou je nižšia obstarávacia cena. Nedostatkom sa môže javiť vyššia miera hluku a neschopnosť napájať citlivé spotrebiče (napr. počítač).

Radíme sem:

Benzínové rámové elektrocentrály
– hodia sa ako záložný zdroj rodinného domu, chaty či chalupy. Využívané môžu byť aj na stavbách, montážach a kdekoľvek v teréne. Sú dobrým pomocníkom na napájanie najrôznejšej záhradnej techniky a náradia, vykurovacích a osvetľovacích telies a elektromotorov. Disponujú veľmi dobrým pomerom cena/výkon. Je potrebné brať ohľad na vyššiu hlučnosť a spotrebu benzínu.

Plynové rámové elektrocentrály – zameriavajú sa na dlhé a nepretržité napájanie, preto sú vhodné do domácností, na záhrady a pri stavebných opravárenských prácach. K dispozícii sú tri druhy paliva (CNG, LPG a benzín). V zime je vhodnejšie využiť CNG, pretože LPG sa vplyvom nízkych teplôt horšie odparuje a tým sa zvyšuje spotreba. Medzi prednosti radíme nižšie prevádzkové náklady a šetrnosť k životnému prostrediu.

Broušení podlahy

Elektrocentrály podľa typu paliva:

Elektrocentrály sa líšia aj typom paliva, ktoré ich poháňa.

Medzi tieto patria:

 • Benzínové elektrocentrály – pre svoje výhody, ako je nízka hmotnosť, veľkosť a široké spektrum využitia, patria medzi najpoužívanejšie typy. Slúžia na napájanie menších jednofázových spotrebičov (chladničky, mrazničky, osvetlenie a pod.). Možno ich využiť aj ako záložný zdroj energie rodinných domov, na záhradách alebo v stavebníctve. Používajú sa na krátkodobú a menej náročnú prevádzku.

 • Dieselové elektrocentrály – tieto elektrocentrály využívajú na svoj chod naftu (diesel). Charakteristické sú vysokým výkonom, väčšími rozmermi, robustnou konštrukciou a vyššou hmotnosťou. Sú ideálne pre dlhodobú prevádzku a sú schopné súčasne napájať niekoľko jednofázových aj trojfázových spotrebičov. Používajú sa na celodennú prevádzku na stavbách aj ako záložné zdroje väčších podnikov. Obstarávacia cena je tiež vyššia.

 • Plynové/LPG elektrocentrály – plynové (LPG) elektrocentrály sú výkonovo podobné benzínovým, avšak sú ekologickejšie a menej náročné na prevádzkové náklady. Majú rozsiahle spektrum využitia, hodia sa pre záhradnú techniku, dielne, opravárenstvo a bežné domáce spotrebiče.

 • Olejové elektrocentrály – na svoj chod využívajú špeciálny pohonný olej. Disponujú vysokým výkonom, preto sú využívané najmä v priemysle. Obvykle slúžia ako záložný zdroj energie pre menšie objekty. V domácnosti sa príliš nevyužívajú.

OSMO tvrdý voskový olej

Typy regulácie výstupného napätia

Medzi ďalší dôležitý parameter radíme reguláciu napätia.

Rozlišujeme 3 typy:

 • Kapacitná regulácia – ide o základnú reguláciu pomocou kondenzátora. Pracuje s ňou väčšina elektrocentrál. Táto postačí na napájanie osvetlenia či bežných elektrických prístrojov. Výhodou je, že zvládne vyššie počiatočné zaťaženie motora.

 • AVR regulácia – svoje využitie uplatní pri spotrebičoch s kolísavým napätím – napr. počítač, televízia, meracie prístroje. AVR vďaka tranzistoru bráni v kolísaní napätia v tolerancii ±2 %. Pre predstavu: kolísanie napätia v bežnej zásuvke sa pohybuje v rozmedzí ±10 %.

 • Kompaundná regulácia – radia sa sem elektrocentrály s kompaundným trafom (cirkulárky, rezačky, kompresory), ktoré sa používajú pri zariadeniach s tvrdým rozbehom, kedy za cenu poklesu napätia dodajú veľký rozbehový prúd.

Spotreba

Patrí medzi hlavné kritériá pri výbere elektrocentrály. Uvádza sa množstvo paliva na motohodinu (počet litrov na daný časový úsek). Všeobecne platí, čím vyšší výkon, tým vyššia spotreba.

 

Typy ochrany prevádzky

Aby sme zvýšili životnosť generátorov a zabránili tak vniknutiu cudzorodých častíc a prachu, je nutné vybrať vyhovujúcu ochranu pred vonkajšími vplyvmi.

Rozlišujeme dva základné typy krytia:

 • IP 23 – túto ochranu využívajú elektrocentrály, ktoré sa používajú v menej znečistených priestoroch. IP 23 zabraňuje vniknutiu častíc s priemerom 12,5 mm a vode dopadajúcej pod uhlom 60°.

 • IP 54 – využíva sa pri značne znečistených priestoroch (napr. pri búraní) a zaručuje maximálnu ochranu pred vodou (z akéhokoľvek uhla) a pred prachom. Zaisťuje bezproblémový chod centrál aj v prípade živelných pohrôm.

Kvalitný motor

Vplyv na chod, stabilné výsledné napätie a životnosť elektrocentrál má aj ich motor. Preto je potrebné pri výbere dbať na značkové a preverené motory, napr. Honda, Vanguard, Briggs alebo Kohler, ktoré zaručujú jednoduchú údržbu, zaistenie servisu a náhradných dielov.

Funkcie a doplnky

Pri výbere elektrocentrály nesmieme zabudnúť na jej ponúkané vybavenie a doplnky, ktoré môžu zvýšiť pohodlie pri používaní.

Medzi najzákladnejšie patria:

 

 • Výstup pre nabíjacie batérie – u väčšiny strojov sa stretávame s 12 V výstupom na nabíjanie batérií (napr. autobatérie). Využiť ho je možné pri dlhšom pobyte v prírode či v kempe, kde je zdroj energie.

 • Voltmeter – zaisťuje, aby nedošlo k prekročeniu napätia elektrocentrály, ktoré by ho mohlo poškodiť.

 • Olejový snímač – má na starosť automatické vypnutie motora záložného zdroja v prípade nízkej hladiny oleja. Zamedzí tak poškodeniu centrály.

 • Digitálny merač motohodín – uľahčuje plánovanie servisu prístroja.

 • Display – vyčítame z neho potrebné informácie a zjednodušuje ovládanie.

 • GSM modul – pomocou SMS správ obdržíme informácie o stave elektrocentrály.

 • Diaľkové ovládanie – umožňuje zapnutie/vypnutie a kontrolu chodu elektrocentrály na diaľku v ťažko prístupných miestach.

 • Podvozok – u menších elektrocentrál uľahčuje transport, u veľkých modelov (200 kg+) je nevyhnutnosťou.

Broušení podlahy

Umiestnenie elektrocentrál

Elektrocentrály by mali byť situované na také miesta, kde majú zaručený dostatočný prístup vzduchu pre správne chladenie a satie motora, aby nedošlo k jeho prehriatiu a zničeniu. Ďalej je nevyhnutné zaistiť odchod spalín, čo vyžaduje dobre vetraný priestor. Pre výraznú hlučnosť zariadenia sa odporúča ich umiestnenie mimo obytnej zóny, napr. do pivníc či dielní.

OSMO tvrdý voskový olej

Údržba

Pravidelnou starostlivosťou o elektrocentrálu predĺžime jej životnosť a celkovú spoľahlivosť. Obvyklá životnosť týchto zariadení býva zhruba 5 000 motohodín.

Tipy na údržbu:

 

 • Priebežné čistenie vzduchového filtra – čím vyššia prašnosť, tým častejšie čistenie.

 • Dodržiavanie pravidelných prestávok.

 • Pravidelná výmena oleja. Pokiaľ má zariadenie olejový snímač, upozorní na skutočnosť automaticky.

 • Správne umiestnenie elektrocentrály.

 • Kontrola a prípadný servis prístroja po 2 500 motohodinách.

Cenová dostupnosť

Obstarávacie ceny elektrocentrál sú veľmi rôznorodé. K zakúpeniu môžu byť už za 100 EUR, ale aj v cene vyššej ako 100 000 EUR, to sa týka už profesionálnych modelov. Vždy treba brať ohľad na preverených výrobcov, ktorí garantujú vyššiu kvalitu, lepší servis a dostupnosť náhradných dielov.

Nižšie sú pre orientáciu na trhu spísané cenové kategórie elektrocentrál:

 

 • 200–600 EUR – tu radíme elektrocentrály pre bežné využitie. Pomerne výkonné (3–4,8 kW) jednofázové benzínové elektrocentrály, ktoré si poradia s napájaním väčšiny elektrospotrebičov odporového typu (žiarovky, kávovary, vykurovacie telesá), ale aj indukčného typu (ručné náradie, elektrické čerpadlá). Hodia sa do rodinných domov, na chalupy, chaty, do kempov, na lode a občasné využitie na stavbách.

 • 600–1200 EUR – v tejto cenovej kategórii sa pohybujú stroje všetkých typov aj trojfázové modely s vysoko výkonným motorom. Svoje využitie uplatnia ako zdroj energie na stavbe a vo väčších prevádzkach.

 • 1200–2000 EUR – vyššia investícia zaistí robustné elektrocentrály s využitím pre nepretržitú prevádzku. Disponujú rôznymi funkciami a vysokým výkonom (až 7,5 kW). Patria tu jednofázové aj trojfázové modely všetkých typov, najčastejšie však benzínové. Uplatnenie nájdu najmä v stavebníctve a priemysle. Poslúžia tiež ako zdroj energie na lodiach alebo v kempoch.

 • 2000 EUR a viac – nájdeme tu elektrocentrály s výkonom nad 7,5 kW, ktoré sú však ťažké a hlučné, preto sa nehodia na bežné využitie. Poloprofesionálne aj profesionálne elektrocentrály splnia svoju funkciu v náročných prevádzkach, vo výstavbe, v armáde, alebo núdzovom, krízovom či havarijnom nasadení.