Elektrocentrála ako záložný zdroj pre vaše obehové čerpadlo

Obehové čerpadlo je nenápadné zariadenie, ktoré plní veľmi dôležitú úlohu. Prispieva k plynulému a bezproblémovému vykurovaniu domu. Na to potrebuje neobmedzený prísun elektrickej energie. Premýšľali ste o tom, čo by ste robili, keby došlo k dlhodobému výpadku elektrickej energie? Ako by ste napájali svoje obehové čerpadlo? Odpoveď je jednoduchá - čerpadlo by bezpodmienečne potrebovalo záložný zdroj energie.

Na čo slúži obehové čerpadlo a čo je to?

radiator

Obehové čerpadlo je nenápadné elektronické zariadenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou vykurovacieho systému. Zabezpečuje cirkuláciu vody z kotla do radiátorov. Okrem toho sa môže použiť aj na cirkuláciu vody v podlahovom vykurovaní. Okrem vykurovacích systémov sa tieto zariadenia používajú aj v klimatizačných systémoch alebo v systémoch zásobovania vodou.
Teraz sa budeme ďalej zaujímať o obehové čerpadlo vo vykurovacom systéme. Tým, že v ňom cirkuluje voda, zabezpečuje aj bezpečnosť celého systému. Ako? Odpoveď je jednoduchá - horúca voda z kotla jednoducho musí cirkulovať. Čo by sa však stalo v prípade výpadku elektrickej energie? Katastrofa. Aby ste sa jej vyhli, museli by ste k čerpadlu pustiť záložný zdroj energie.

Prečo potrebujete záložný zdroj napájania pre obehové čerpadlo?

Záložné zdroje napájania pre obehové čerpadlá sú jednoducho nevyhnutné. V prípade výpadku prúdu zabezpečujú prevádzku obehového čerpadla, a tým aj cirkuláciu teplej vody z kotla. Ak by obehové čerpadlo počas výpadku zostalo stáť, kotol by sa prehrial a mohol by spôsobiť veľké škody na vašom majetku. Náhradný zdroj pre obehové čerpadlo tak prispieva k bezpečnosti celého vykurovacieho systému.

Ktorý záložný zdroj napájania pre obehové čerpadlo si mám vybrať?

invertorova-elektrocentrala

Napájací akumulátor môže slúžiť ako vynikajúci záložný zdroj pre čerpadlo. Sortiment elektrocentrál pozostáva z niekoľkých typov týchto zariadení.
V tejto chvíli nás nezaujíma ani tak napájanie konkrétnej elektrocentrály (môže byť naftová, benzínová alebo plynová), ako skôr regulácia jej napätia. Prečo je to dôležité? Jednoducho preto, že spôsob regulácie napätia bude mať dosť veľký vplyv na to, čo budete môcť do elektrocentrály zapojiť.

Aké typy regulácie napätia teda poznáme pre elektrárne a čo môžeme do jednotlivých typov zapojiť?
Prvým typom sú elektrocentrály s kapacitnou reguláciou. Táto regulácia nie je schopná rýchlo reagovať, a preto môže výsledné napätie elektrocentrály veľmi kolísať. To znamená jediné - hoci postačuje na napájanie jednoduchých zariadení (elektrické náradie, žiarovky) vrátane čerpadiel, na nič iné ho nebudete môcť použiť. Kvôli veľkému kolísaniu napätia nie je vhodná na napájanie citlivejšej elektroniky.

Najbežnejším typom regulácie napätia, s ktorým sa v elektrárňach stretnete najčastejšie, je regulačný systém AVR. Tento typ síce dokáže zabezpečiť aj solídne napájanie bežných domácich spotrebičov, problém však môže nastať, keď sa rozhodnete takúto elektrocentrálu použiť ako zálohu čerpadla a tiež na pohon citlivejších zariadení (t. j. de facto pri každom výpadku elektrickej energie). Obehové čerpadlo sa počas prevádzky opakovane vypína a zapína. Pri každom zapnutí (napríklad na cirkuláciu vody vo vykurovacom systéme alebo na pohon vodovodného systému jednoduchým spustením vodovodného kohútika) sa čerpadlo musí rozbehnúť a jeho štartovací prúd môže byť oveľa vyšší ako prevádzkový prúd. Regulácia AVR už nemusí na túto zmenu reagovať dostatočne rýchlo, čo môže spôsobiť kolísanie výsledného napätia elektrárne. Ak je k obehovému čerpadlu súčasne pripojené citlivejšie zariadenie, môže dôjsť k jeho poškodeniu. Ak sa však má elektrocentrála riadená AVR používať len ako záložný zdroj pre cirkulátor, je úplne bezpečná a postačujúca.

Tretím a posledným typom je invertorová elektráreň. Má najstabilnejšie výsledné napätie, často stabilnejšie ako napätie v bežných elektrických rozvodoch. Striedač upravuje výsledné napätie na sínusový výstup 230 V/50 Hz. Tento typ elektrocentrály si vyberte, ak ju chcete v prípade výpadku elektrického prúdu používať ako záložný zdroj pre obehové čerpadlá a zároveň pre bežné domáce spotrebiče. Všetky zariadenia vrátane najcitlivejšej elektroniky budú po pripojení k invertorovej elektrocentrále úplne bezpečné, pretože výsledné napätie nekolíše.

Záver

Záložné napájanie obehového čerpadla je jednoducho nevyhnutné. Aj krátkodobý výpadok prúdu a nečinnosť čerpadla by mohli rýchlo viesť ku katastrofe.
V prípade núdze teda budete napájací zdroj potrebovať v každom prípade. Ak ho však budete v prípade výpadku používať na napájanie iných zariadení okrem čerpadla, určite by ste si to mali rozmyslieť a investovať do spoľahlivej invertorovej napájacej stanice. Stane sa vašou spoľahlivou zálohou pre prípad akejkoľvek eventuality, takže vás nič nezaskočí.